NOUS HORARIS DELS TALLERS !!!! VIADÉFANG ESTUDI CERÀMIC ARTESÀ
viadéfang 


EstudiCeràmicArtesà


HORARIS I PREUS DELS  TALLERS :
-Tallers per infants, a partir de 5 anys
  DIJOUS TARDA A LES de 17h. a 19h. 45€ material i cocció de les peces.
-Tallers per a joves iniciació 
DIMARTS TARDA 18,30h A 20,30h. NOU !!!! 55€ mensuals*
-Tallers per adults iniciació /avançat
DIMECRES MATI I TARDA 10 a 12h. 12h.a 2h. 16,30h. a 17,30h. i 19h. a 21h. 55€mensuals* 
-Tallers de torn-iniciació -
DIJOUS MATINS 11h. a 1h.NOU!!!! 50€*mensuals
-Taller familiars dissabtes matins
10h a 1,30h. dos sessions al mes. 40€* la sessió, dies  a concretar,

* material inclós
*cuites de les peces es paguen a part 
*els tallers són de dues hores /els grups s'iniciaran amb un mínim de 5 persones per grup
**** els nous alumnes adults i infants, a partir d'aquest Octubre pagaran un cuota única de 20€ de matrícula (infants 10€), per iniciar tallers.
+info a Rossi Viadé 680132010  instagram /facebook
viadéfang


Comentaris