temps de tardor, temps de recolliment, temps de ceràmica,
                                     


                                         VIADÉFANG TALLERS DE CERÀMICA
                  
                    Els alumnes cada cop més entusiasmats, aprenent
                    i perfeccionant els mètodes de fabricació de ceràmica,
                    Aqui algunes comencen a probar el Torn, el modelat
                    arquitectònic, i altres improvitzem l'esquitxada general,
                    la mostra última és de l'alumne més perfeccionista
                    on veiem el detall perfecte de la llibreta de 
                    treball, mostra de la Lourdes T.


La Maria i el torn, inici d'una gran amistat


 Totes ben enfeinades

 L'Isabel i l'esquitxat de Cobalt
 La super llibreta de la Lourdes T.


Comentaris