les últimes peces dels alumnes, Torn, modelat, motllo

VIADÉFANG-TALLERS
PECES DELS ALUMNES ÚLTIMES CREACIONS,
TORN, MODELAT,MOTLLO...


 Isabelle P.torn Manel S.Modelat


 

 Clàudia M. Motllo


Comentaris