ÚLTIMES ELABORACIONS DELS ALUMNES I ELS SEUS PROCESSOS!

VIADÉFANG -TALLERS DE CERÀMICA
continuem treballant....
torn, modelat, esmalts, polit, esgrafiat, .....

Comentaris