LES MAQUINES SEGUEIXENT ENGEGADES!!!TALLERS DE CERÀMICA-VIADÉFANG-
TOT COMENÇA DE NOU , NOVES PECES, MATERIALS , NOVES 
IL.LUSIONS! I RESULTATS MOLT BONS!Comentaris