I AQUI LES ALUMNES ENFEINADES


ACTIVITAT EL TORN, MODELANT I DECORANT
TALLERS VIADÉFANG
DIFERENTS TÈCNIQUES I DIFERENTS ARGILES,
Comentaris