TALLERS D'ESTIU-VIADÉFANG-PROPOSTES- TALLER DE TORN-INICIACIÓ TORN DE TERRISSER






              VIADÉFANG PROPOSA AQUEST JULIOL
              TALLER DE TORN PER ADULTS-INICACIÓ
                
               Taller de Ceràmica estudi-propi
               Horari: dilluns tardes de 5,30 a 7,30h.
               Classes personalitzades, màx. 2 adults.
               70€ material i cuites de peces inclòs
               Aprenentatge de tornejar peces al torn de terrisser,
               centrat, obrir-tancar , bols, cilindres, tasses.....



















Comentaris