els tallers van avançant ! mostres, probes, cosetes acabades....!


Tallers de viadéfang van endavant,
peces acabades,
peces decorant-se,
peces secant-se
peces sortides del forn i calentetes!!!!!
i nous alumnes que proben coses
noves! 
Comentaris