els alumnes han engegat motors amb molta energia! fan girar el torn ......el torn és adictiu, les peces giren ...revolució , formes rodones, cilíndriques,
bols, plats, .....moviment....


Comentaris